ข้อมูลส่วนตัว

ออกจากระบบ

Payment Information

Please make a payment via

Paypal to : itaru@tamiya.co.th
Please inform us your payment details via contact box on the right

กรุณาชำระเงินผ่าน Paypal สั่งจ่าย

Paypal to : itaru@tamiya.co.th
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดการชำรพเงิน ผ่านกล่องข้อความทางขวามือ

Upload Payment receipt

  upload Image